Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Κεντρική
Η ΟΣΦΕ
Μέλη ΟΣΦΕ
IsCoPhar
Επικοινωνία
  
Δικτυακός Τόπος της ΟΣΦΕ > Συνδέσεις  

Συνδέσεις

Modify settings and columns
Συνδέσεις με ιστοσελίδες που τα στελέχη των ΣΥ.ΦΑ και των Φαρμακευτικών Εταιριών θα βρουν ενδιαφέρουσες ή χρήσιμες.
  
Προβολή: 
ΕπεξεργασίαΣημειώσειςΦίλτρο
 
Ε.Ο.Φ.
 
Υπ.Υγείας
 
Φαρμακευτικός Σύλλ.Αττικής
 
Report Addin για Excel
Προσθήκη στο Excel 2002/2003 για την δημιουργία reports με τοπικούς κύβους (.CUB)
 
Ε.Φ.Ε.Τ
 
Οδηγός για τους νέους τοπικούς κύβους
Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services 9.0 OLE DB Provider
The Analysis Services 9.0 OLE DB Provider is a COM component that software developers can use to create client-side applications that browse metadata and query data stored in Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services. This provider implements both the OLE DB specification and the specification’s extensions for online analytical processing (OLAP) and data mining.

Note: Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services 9.0 OLE DB Provider requires Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0, also available on this page
 
Φαρμακευτικός Κόσμος
 
Νομική Ενημέρωση
 
Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services 10.0 OLE DB Provider
The Analysis Services 10.0 OLE DB Provider is a COM component that software developers can use to create client-side applications that browse metadata and query data stored in Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services. This provider implements both the OLE DB specification and the specification’s extensions for online analytical processing (OLAP) and data mining.
Αναζήτηση